2023. évi XXV. törvény rendelkezései szerinti visszaélés-bejelentés

2023. évi XXV. törvény rendelkezései szerint  jelen visszaélés-bejelentési rendszerben az Irodánk működésével összefüggő jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények, mulasztások, illetve egyéb visszaélések jelenthetők be.

Bejelentő lehet a Bergmann Iroda minden (bármely) jelenlegi, vagy volt munkavállalója, gyakornoka, álláspályázója valamint egyéb szerződéses vagy munkajogi jogviszony keretében foglalkoztatottja, vevője, szállítója, alvállalkozója. A Bergmann Iroda minden bejelentést komolyan vesz és az minden esetben - ha az egyébként tartalmazza a vizsgálathoz szükséges érdemi információkat - kivizsgálásra kerül. Az bejelentések egyedileg kerülnek értékelésre és a vélelmezett vagy valódi súlyosságuktól függően születik döntés az érintettek meghallgatásáról.

*Szolgáltatásainkkak kapcsolatos esetleges kérdéseket és/vagy szakmai egyeztetésekkel kapcsolatos igények jelzését továbbra is a bergmann@bergmann.hu címre várjuk, illetve Cégfelelőseink várják megkeresésüket! 

Bejelentéssel kapcsolatos döntésekről 15 napon belül küldünk visszajelzést, s az ügy teljes lezárásáról, a megtett intézkedésekről, cselekményekről az érdekelteket folyamatosan tájékoztatjuk. Bejelentés esetén anonimitás is választható, de munkajogi vagy hatósági intézkedés szükségessége esetén a névtelenségből a bejelentőnek - bejelentő védelmét szolgáló garanciák biztosítása mellett - fel kell fednie magát.

A Bergmann Iroda nem támogatja a rosszhiszemű vagy könnyelműen megtett bejelentéseket, ugyanakkor az 'alapos  gyanú' jelzése esetén felmenti a bejelentőt az esetleges következmények alól még ha utóbb be is bizonyosodik, hogy a jelzett visszaélés nem valósult meg.

FONTOS: A Bergmann Iroda jelen menüpontban nem gyűjt a bejelentőről semmilyen azonosít(hat)ó adatot vagy IP címet, az űrlapon szereplő adatok megadása az eredményes vizsgálat lefolytatása érdekében önkéntes! Bizonyíthatóan valótlan adatok megadása esetén a Bergmann Iroda a panaszbejelentést érdemi vizsgálat nélkül figyelmen kívül hagyja!