Jogi nyilatkozat

A BERGMANN Iroda honlap használatával összefüggő jogi nyilatkozata

 

Jelen oldal domain-neveinek tulajdonosa a Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Váci út 186).

A weboldal használatának megkezdését, azon való tartózkodást a Bergmann Iroda a felhasználó ráutaló magatartásának tekinti, s amellyel a felhasználó azt közli, hogy elfogadja és betartja alábbi pontokban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket, használattal összefüggő szabályokat.

  

1. Szerzői jogok

A weboldal teljes tartalmának szerzői joga a Bergmann Könyvelő Iroda Kft és a Bergmann Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft (együttesen említve: Bergmann Iroda)-t illeti meg kivéve akkor, ha adott tartalmon más (idegen) forrás van feltüntetve, vagy a szerzői jog tulajdonosával kapcsolatban konkrét közlés történik. A weboldalon szereplő információk eredeti tartalommal és formában, a Bergmann Könyvelő Iroda Kft, mint forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők kivéve, ha e vonatkozásban a dokumentum más rendelkezést tartalmaz. Az oldalon közzétett vagy konkrét forrásként hivatkozott, harmadik személyek szellemi alkotásait az adott szerző hozzájárulásával és engedélyével szabad felhasználni. E szóban forgó engedélyekről a felhasználó köteles tájékozódni, vagy azt beszerezni.

 

2. Információk, tájékoztatók

A Bergmann Iroda weboldalán megjelenő információk, adatok (például, de nem kizárólag: blogok és adókiadványok) kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért és naprakészségért a Bergmann Iroda felelősséget nem vállal. A weboldal szakmai tartalma nem minősül adó-, számviteli vagy jogi tanácsadásnak, kizárólag marketingcélú figyelemfelhívó tájékoztatónak tekinti a weboldal tulajdonosa. A weboldalon megjelenített vagy hivatkozott információk alapján hozott üzleti döntésekből eredő károkért a Bergmann Iroda minden közvetett és közvetlen felelősséget kizár. A Bergmann Iroda fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a Bergmann Iroda kizárólag konkrét adóügyre vagy gazdasági eseményre létrejött megbízási szerződés alapján, a szakmai szabályokat gondosan betartva - az egyes esetek összes körülményét áttekintve - ad tanácsot!

 

3. A weboldal használata

A Bergmann Iroda kizár minden közvetlen és közvetett felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek jelen weboldal használatából, vagy annak használatra képtelen állapotából, és/vagy nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen (rossz indulatú, szándékos) megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek  információk továbbításának  késedeleméből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy egyéb más a leírtakhoz hasonló okból származnak.

 

4. Az ügyfélportál használata

A honlapról külön erre szolgáló menüpontból indítható ügyfélportál használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében meghatározott személyes adatok megadása szükséges. Az ügyfélportált minden felhasználó csak a saját azonosítójával és hozzá tartozó jelszavával kétlépcsős azonosítás útján használhatja. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) külön figyelemfelhívás és figyelmeztetés nélkül is kiemelten bizalmasnak tekintendők! E titok megőrzése a felhasználó felelőssége. Az azonosító és jelszó a felhasználóval kapcsolatban álló egy vagy több előre pontosan meghatározott gazdasági társaság valódi gazdasági eseményeinek bizonylatait tartalmazó, könyvelést előkészítő adatbázishoz enged hozzáférést. A felhasználó saját belépési és felhasználói adatait éppen ezért az üzleti titkok megőrzése érdekében kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése tilos.

A Bergmann Iroda nem vállal felelősséget a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, bármilyen jellegű és típusú adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért. Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a Bergmann Könyvelő Irodát haladéktalanul értesíteni.

A felhasználó köteles az ügyfélportál használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat a rendszer kérésére haladéktalanul megváltoztatni. A Bergmann Iroda naplózza, archiválja, szokatlan esemény bekövetkezése esetén pedig elemzi a rendszerben történt eseményeket.

 

5. Kapcsolódó honlapok

A Bergmann Iroda oldala tartalmazhat olyan hivatkozásokat, kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más honlapok egyszerű, gyors elérésére nyújtanak navigálási lehetőséget. E linkek követésével letöltött tartalmak nem állnak a Bergmann Iroda befolyása alatt, az ott megjelenő tartalmakért ebből következően a Bergmann Iroda nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget.

A Bergmann Iroda nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által működtetett oldalakért, illetve azokon elhelyezett tartalomért, amely honlapról a Bergmann Iroda honlapja esetleges hivatkozás útján elérhetővé válik, vagy a honlap a Bergmann Iroda honlapjának egyes tartalmát hozzáférhetővé teszi, publikálja. A Bergmann Iroda nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

6. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak – bármilyen okból történő – megsértésekor a Bergmann Iroda haladéktalanul értesíti a vonatkozó hatóságokat és megteszi a szükséges és ilyenkor elvárt jogi lépéseket.

7. A Jogi nyilatkozat megváltoztatása

A Bergmann Iroda korlátozás nélkül jogosult jelen Jogi nyilatkozatban foglaltak megváltoztatására, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

 

Bővebb információ elérhető: 

bergmann@bergmann.hu

+36-1-238-9000

1138 Budapest, Váci út 186. (előzetes bejelentkezés szükséges)

 

Ügyfélportál